Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijas Republikā vietēja mēroga izlozes organizē LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāls nav mazāks par 14 300 euro. Vietēja mēroga izlozes organizējamas tikai attiecīgās pilsētas, rajona, novada vai pagasta teritorijā. Vietēja mēroga izlozes vienlaicīga organizēšana vairākās pilsētās, rajonos, novados vai pagastos nav pieļaujama, ja to veic viens organizētājs. Vietēja mēroga izlozes biļešu vērtības kopsumma vienā izlozē nedrīkst pārsniegt 14 300 euro.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu vietēja mēroga izlozes organizēšanas licenci, izlozes organizētājs, iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  - Paredzētās izlozes noteikumus;
  - Paredzēto ieņēmumu un izdevumu aprēķinu;
  - Informāciju par izlozes atbildīgo personu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par vietēja mēroga izlozes organizēšanas licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt šādu licenci, pieņem 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  Izložu organizētājs pēc lēmuma saņemšanas par vietēja mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu veic izložu nodevas apmaksu lēmumā norādītajā apmērā norādītajā Valsts kases norēķinu kontā.
  Izložu nodeva par vietēja mēroga izložu organizēšanas licences izsniegšanu ir 720 euro.
  Izložu nodeva par vietēja mēroga momentloterijas licences izsniegšanu ir 720 euro.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc izložu nodevas apmaksas izložu organizētājam tiek izsniegta vietēja mēroga izlozes organizēšanas licence.
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu