Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 63.panta trešo daļu biedrības, arodbiedrības un reliģiskas organizācijas var rīkot vietēja mēroga vienreizējas izlozes, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ir saņēmušas licenci

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojuma pieprasīšana iespējama elektroniski ar e-pasta palīdzību.
    Klātienes apmeklējumam ir iepriekš jāpiesakās - kontakttālrunis: 67504955. Informācija par pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamajām veidlapām: Azartspēļu un izložu likuma 64. pants, MK 05.09.2006 noteikumu Nr. 741"Kārtība, kādā biedrības, arodbiedrības un reliģiskās organizācijas saņem licenci vietēja mēroga vienreizējo izložu organizēšanai" 3. pants.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu