Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tīmekļvietni – www.iaui.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ministru kabineta tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Kļūdas paziņojums ir attēlots tikai vienā veidā (kļūdas paziņojuma teksts), vizuāli tas neizceļas. 
  • Tīmekļa vietnē tiek publicēti video no YouTube platformas, kuriem nav pieejama subtitru izvēle. Tomēr attiecīgajās sadaļās tiek ievietots izvērsts apraksts par video redzamo. 
  • Ilustratīviem attēliem ne visur ir pieejams detalizēts izvērsts alternatīvais teksts, bet tikai vispusīgs attēlā redzamā apraksts (1 - 2 teikumi). Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots. 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.12.2023. Izvērtēšanu veica Guntars Šķirmants, Kontroles nodaļas vecākais eksperts.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju rakstot: pasts@iaui.gov.lv vai zvanot +371 67 504 955.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.
E-pasts: pasts@iaui.gov.lv
Tālrunis: +371 67 504 955
Adrese: Smilšu iela 1, Rīga
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Juridiskais departaments”.
E-pasts: pasts@iaui.gov.lv
 
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +371 67 686 768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.08.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Linda Doriņa, Juridiskās nodaļas vadītāja.