Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 1.panta 3.1 punktu LR azartspēļu pakalpojumu sniegšanu var veikt komersants, kas saskaņā ar šī likuma X1.nodaļu ir saņēmis licenci.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:
  1) informāciju par komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  2) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;
  3) informāciju par azartspēļu pakalpojumu radīšanas faktisko adresi;
  4) informāciju par komersanta kontaktpersonu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija — e-pasts, tālruņa numurs).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu