Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Azartspēļu organizētājs interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci var saņemt pēc tam, kad saņemta azartspēļu organizēšanas licence.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Azartspēļu organizētājs interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci var saņemt pēc tam, kad saņemta azartspēļu organizēšanas licence.
  Lai saņemtu interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, azartspēļu organizētājs iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:
  - Paredzētās interaktīvās azartspēles noteikumus;
  - Izziņu par Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtu kontu, kuru izmanto savstarpējos norēķinos ar spēlētājiem;
  - Informāciju par paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, un sertifikācijas institūcijas atzinumu, ka minētā sistēma atbilst likuma prasībām (27.03.2018. MK not.Nr.189);
  - Sertifikācijas institūcijas atbilstības pārskatu par interaktīvo azartspēļu organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstību likuma prasībām (27.03.2018 MK not.Nr.188);
  - Informāciju par vietu, kur atradīsies spēles organizēšanai izmantojamā tehnika un par paredzētajiem drošības pasākumiem;
  - Informāciju par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;
  - Informāciju par spēles organizēšanai izmantojamo interneta adresi;
  - Informāciju par azartspēles atbildīgo personu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt šādu licenci pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  Pakalpojuma saņemšana notiek atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Vienlaicīgi ar lēmuma saņemšanu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu, azartspēļu organizētājs saņem arī interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci.

Saņemt pakalpojumu