Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 4¹ pantu fiziskajai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai tai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs un tā tiktu iekļauta pašatteikušos personu reģistrā (turpmāk - PIPARS).

Pašatteikušos personu reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs. Liegums attiecas uz piedalīšanos visās likumā minētajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs.

Minimālais lieguma termiņš ir 12 mēneši no dienas, kad fiziskā persona iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lūgt sevi iekļaut no azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrā var:
  1. personīgi Inspekcijā pēc iepriekšēja pieraksta darba dienās no 10:00-12:00 un no 13:00-15:00 (Talejas ielā 1, 2.stāvs, Rīgā). Par apmeklējuma laiku iepriekš vienojoties, zvanot uz tālruni 67 504 966 vai rakstiski psihologs@iaui.gov.lv;
  2. attālināti, autorizējoties ar Latvija.lv, norādot termiņu gados (minimālais termiņš ir viens gads);
  3. personīgi rakstveidā, brīvā formātā, jebkurā laikā visās azartspēļu organizēšanas vietās Latvijas Republikā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Azartspēļu organizētājs, saņemot fiziskās personas personīgi iesniegto rakstveida pieprasījumu, triju darbdienu laikā nodod pieprasījumu inspekcijai. Inspekcija ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas iekļauj pieprasījumā minēto fizisko personu reģistrā. Liegums stājas spēkā pēc pieprasījuma iekļaušanas reģistrā.

  Inspekcija pēc fiziskās personas pieprasījuma saņemšanas inspekcijas tīmekļvietnes lieguma pieprasījuma sadaļā nekavējoties iekļauj reģistrā pieprasījumā minēto fizisko personu. Liegums stājas spēkā pēc pieprasījuma iekļaušanas reģistrā.