Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas,loteriju atļaujas saņemšanas kārtību;
2) aizsargāt personu, kā arī visas sabiedrības intereses preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā;
3) veicināt godīgu konkurenci.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz iesniegums (oriģināls), preču vai pakalpojumu loterijas atbildīgā persona, -preču vai pakalpojumu loterijas noteikumi , - ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātu laimestos pievadātās mantas vai nemantisko vērtību novērtējumu euro (kopijas), - apliecinājums par laimestu izmaksas garantijām. (oriģināli) Klātienes apmeklējumam ir iepriekš jāpiesakās - kontakttālrunis: 67504955.

    Par paātrināto preču un pakalpojumu loteriju dokumentācijas izskatīšanu (10dienu laikā) jāmaksā valsts nodeva 47 euro.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu